شرکت کنترل فرآیند پویا فعال در زمینه مهندسی و ارائه سیستم ها و تجهیزات انتقال قدرت و مواد

شرکت کنترل فرآیند پویا با هدف تأمین نیازهای صنایع مختلف در خصوص سیستم ها و اجزاء انتقال قدرت و مواد در ایران، تأسیس گردید. این شرکت تمامی اهداف خود را بر تأمین نیاز و خواسته های مشتریان خود، معطوف نموده است تا در جهت تسریع روند اجرای پروژه ها و همچنین کیفیت مطلوب نهایی آنها، سهم کوچکی داشته باشد.به کار گیری برترین مهندسان ارشد ایران، استفاده از دانش فنی کشورهای برتر اروپایی، دفاتر متعدد در استانها و کادر بزرگ مهندسان پشتیبانی، از جمله مواردی می باشد که در کنار لطف خداوند موجب موفقیت های این شرکت گردیده است.